0850 302 00 77

Ana Sayfa / ÜRÜNLERİMİZ / Diğer Ürünler / Devlet Destekli Tarım Sigortaları

Devlet Destekli Tarım SigortalarıDevlet Destekli Tarım Sigortaları

Şirketimiz 14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" doğrultusunda kurulan TARSİM' e (Tarım Sigortaları Havuzu) üye olmuştur. 01.06.2006 tarihinden itibaren de TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün, Sera Sigortaları, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası ve Su Ürünleri Sigortası yapılmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortası:

Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) güncellenmiş kaydı bulunan üreticilerin, bilinen tüm bitkisel ürünlerine; Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem, Fırtına, Hortum, sel ve su baskını teminatı seralar için Taşıt Çarpması ile Kar ve Dolu Ağırlığı teminatları verilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren sadece meyveler için tüm bölgelerde " don " teminatı ile doluya bağlı kalite kaybı teminatı isteğe bağlı olarak verilmeye başlanmıştır.

Sera Sigortası;

Seralar ve içindeki ürünler; dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması, heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerine karşı teminat altına alınmaktadır. Fırtına, hortum, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını teminatı TARSİM tarafından yapılacak olan risk analizi sonucunda verilebilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası;

Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

    Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar, (antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler, yavru atma ve yavru ölümü,
    Her türlü kaza ile yılan ve böcek sokmaları,
    Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
    Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
    Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler,

teminata dahil edilmiştir.

Kümes Hayvanları Sigortası;

Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kapalı tesislerde üretimi yapılan kümes hayvanları için;

    3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
    Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
    Her türlü doğal afetler,
    Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar teminata dahil edilmiştir.

Su Ürünleri Sigortası;

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım

Copyright © 2014 Arifoğlu Sigorta LTD. ŞTİ. - Her hakkı saklıdır.

www.arifoglusigorta.net