0850 302 00 77

Ana Sayfa / ÜRÜNLERİMİZ / Konut / Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem SigortasıAnadolu Sigorta, en değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence altına almak için en kapsamlı çözümü sunar.

Sigorta Kapsamı

27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" gereğince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

    Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
    Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
    Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
    27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,
    Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

    Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
    Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
    Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
    Manevi tazminat talepleri,
    Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
    Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Zorunlu deprem sigortası bedelini aşan kısım için Anadolu Sigorta tarafından ihtiyari deprem teminatı verilmektedir.
Özel Uygulamalar

Apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır.

Vade bitiminden itibaren 30 gün içinde yapılan kesintisiz yenilemelerde %20 indirim uygulanmaktadır.

Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım

Copyright © 2014 Arifoğlu Sigorta LTD. ŞTİ. - Her hakkı saklıdır.

www.arifoglusigorta.net